Hội nghị phản biện dự thảo đề tài giải pháp nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức UBND huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

Ngày 9/7/2018 UBMTTQ VN huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị phản biện dự thảo đề tài khoa học giải pháp nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ, công chức UBND huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Đình Tiên – HUV– Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội huyện, một số phòng ngành của huyện, nhóm tác giả của đề tài.

Dự thảo đề tài Khoa học về giải pháp nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức UBND huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên, nhóm nghiên cứu đã kết cấu đề tài theo 4 chương 14 tiết gồm 140 trang, với những nội dung cơ bản: chương 1 cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức; chương 2 phương pháp nghiên cứu; chương 3 thực trạng chất lượng công vụ của cán bộ công chức UBND huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên và chương 4 giải pháp nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức UBND huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên.

          Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, phản biện góp ý cho nhóm tác giả nghiên cứu đề tài giải pháp nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức UBND huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên trên một số phương diện trọng tâm: Các ý kiến phản biện cơ bản nhất trí đề tài nghiên cứu đã đi đúng hướng, mang tính khoa học, tính thời sự cao, là cơ sở để đánh giá được cán bộ công chức, từ đó bổ sung trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ công chức huyện Văn Lâm; đề tài cần lượng hóa hóa được các mục tiêu từ đó làm cơ sở để tổng kết đánh giá đề tài; thời gian nghiên cứu đề tài cần ấn định theo nhiệm kỳ để có thời gian kiểm nghiệm trên thực tế; đề tài cần mở rộng nghiên cứu đến các xã thị trấn; phần thực trạng chất lượng công vụ của cán bộ công chức huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên, ngoài những nghiên cứu đánh giá chất lượng tốt, cần phải chỉ ra được những hạn chế yếu kém để từ đó đề ra phương hướng và giải pháp cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh các giải pháp về công tác truyền thông, đồng thời đề tài nghiên cứu cần mang đặc thù riêng của huyện Văn Lâm mà không lẫn với các huyện, thành phố khác trong tỉnh Hưng Yên…vv

          Đại diện nhóm tác giả đã tiếp thu các ý kiến phản biện của các đại biểu, để hoàn thiện đề tài nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức UBND huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên. Đồng thời cố gắng đề tài sớm hoàn thiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, để góp phần nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức, tạo được sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân với chính quyền địa phương.

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Văn Lâm năm 2020(07/01/2020 2:10 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính huyện Văn Lâm năm 2020(06/01/2020 2:08 CH)

Bưu điện Văn Lâm đóng góp tích cực cho cải cách thủ tục hành chính của huyện(26/12/2019 1:56 CH)

Năm 2019 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã thị trấn tiếp nhận và giải quyết...(24/12/2019 2:00 CH)

Xã Lạc Hồng nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.(18/11/2019 1:55 CH)

Đồng chí Nguyễn Bật Khánh – PBT HU – Chủ tịch UBND huyện làm việc với bộ phận tiếp nhận và trả...(05/11/2019 11:11 SA)

°
1300 người đang online