Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Lâm

Đăng ngày 06 - 03 - 2018
100%

Thực hiện Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Lâm; Công văn số 1765/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/12/2017 của Sở Tài nuyên và Môi trường về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thành phố

UBND huyện Văn Lâm công bố công khai toàn bộ tài liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Lâm

24/TB-UBND ngày 06/3/2017

Quyết định kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất

Báo cáo thuyết minh

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012(13/08/2018 9:04 SA)

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP(13/08/2018 9:03 SA)

  Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng(27/07/2018 9:32 SA)

  Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong các năm 2018 – 2019(27/07/2018 9:30 SA)

  Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018(04/06/2018 3:06 CH)

  Ban hành mới Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước(06/01/2018 3:24 CH)

  Công văn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh đảm bảo VSATTP trong dịp tết Nguyên đán Mậu...(05/01/2018 4:28 CH)

  Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2017(05/12/2017 4:16 CH)

  °
  2427 người đang online