Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Lâm

Đăng ngày 06 - 03 - 2018
100%

Thực hiện Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Lâm; Công văn số 1765/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/12/2017 của Sở Tài nuyên và Môi trường về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thành phố

UBND huyện Văn Lâm công bố công khai toàn bộ tài liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Lâm

24/TB-UBND ngày 06/3/2017

Quyết định kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất

Báo cáo thuyết minh

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quy định mới về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính(25/12/2018 3:16 CH)

  Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(25/12/2018 3:14 CH)

  Kế hoạch giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống dịch vụ CNTT phục vụ xây dựng Chính...(25/12/2018 3:12 CH)

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ(13/12/2018 10:36 SA)

  Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp(13/12/2018 10:34 SA)

  Sửa đổi quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức(07/12/2018 11:12 SA)

  Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”(07/12/2018 11:05 SA)

  Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025(07/12/2018 11:03 SA)

  °
  650 người đang online