Văn Lâm: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng

Đăng ngày 06 - 12 - 2018
100%

Năm 2018, cấp ủy các cấp trong huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, trong đó tiếp tục tập trung cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng... Đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2018, tổng thu ngân sách cả năm trên địa bàn huyện ước thực hiện 1.567 tỷ đồng, đạt trên 110% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm được quan tâm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 99%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. 
 
Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lâm tiếp tục lãnh đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm công tác thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát các nghị quyết, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

Tin mới nhất

“Đưa Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng, vào nhiệm vụ trong tâm của Ban đại...(12/07/2019 2:26 CH)

Văn Lâm: Tập trung thực hiện Kế hoạch số 93a của UBND tỉnh(06/06/2019 10:03 SA)

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2018(01/04/2019 9:33 SA)

Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(19/02/2019 1:37 CH)

Giám sát việc thực hiện các đề án tại Văn Lâm(29/08/2018 9:54 SA)

Khai mạc Lễ hội Nhãn lồng Hưng Yên năm 2018(11/08/2018 9:01 SA)

Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn...(10/08/2018 8:58 SA)

Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng cho cho 9 đồng chí tại Đảng bộ xã Việt Hưng(09/08/2018 8:30 SA)

°
2548 người đang online