Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”

Đăng ngày 07 - 12 - 2018
100%

Ngày 5/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1685/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2025: Tổng thu từ khách du lịch đạt 45 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 27 tỷ USD, ngành du lịch đóng góp trên 10% GDP; tạo ra 6 triệu việc làm, trong đó có 2 triệu việc làm trực tiếp; nâng dần tỷ lệ lao động trực tiếp phục vụ du lịch được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng đạt 70%. Đón và phục vụ 30 - 32 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trên 130 triệu lượt khách du lịch nội địa. Hệ thống sản phẩm du lịch hình thành rõ nét, đặc sắc, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và có thương hiệu, nhất là tại các khu vực động lực phát triển du lịch; năng lực đón tiếp tại các khu, điểm du lịch được nâng cao, đặc biệt trong các khu du lịch phức hợp quy mô lớn; du lịch thông minh được áp dụng rộng rãi; từng bước cải thiện năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Để thực hiện được mục tiêu trên, các giải pháp thực hiện được đề ra như:

Về đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch: Đầu tư xây mới, mở rộng, nâng cấp các sân bay, cảng tàu du lịch tại các địa bàn trọng điểm và khu vực có tiềm năng phát triển du lịch; triển khai mởi đường bay quốc tế; Tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế đến, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp thị thực, thị thực điện tử.

Phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin trong ngành du lịch hướng tới trình độ của khu vực và quốc tế. Xây dựng hệ thống hạ tầng viễn thông, mạng internet không dây miễn phí tại các khu, điểm du lịch và các khách sạn, nhà hàng, trung tâm dịch vụ du lịch.

Phát triển sản phẩm du lịch: Có chính sách thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch quy mô lớn, chất lượng cao tại các địa bàn trọng điểm và khu vực động lực phát triển du lịch, khu du lịch quốc gia.

- Tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống doanh nghiệp du lịch: Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh trong phát triển du lịch. Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ đầu tư ở mức cao nhất trong khuôn khổ pháp luật hiện hành…

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,  Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch xây dựng kế hoạch liên kết, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Đề án được duyệt; xây dựng đề án cơ cấu lại ngành du lịch tại địa phương để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và huy động có hiệu quả nguồn lực trên địa bàn; tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh trên địa bàn phục vụ phát triển du lịch.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch...(12/03/2019 10:14 SA)

  Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế(05/03/2019 2:37 CH)

  Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ(05/03/2019 2:35 CH)

  Quy định về hoạt động triển lãm(05/03/2019 2:34 CH)

  Ban hành quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử(04/03/2019 2:33 CH)

  Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND,...(26/02/2019 2:12 CH)

  Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019(22/02/2019 3:18 CH)

  Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019(22/01/2019 4:03 CH)

  °
  754 người đang online