Công văn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh đảm bảo VSATTP trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018

Đăng ngày 05 - 01 - 2018
100%

Thực hiện công văn số 3671/UBNd-Kt2 ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo VSATTP trong dịp Tết Dương lịch, Tét Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018

UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 08/UBND-NN&PTNT

Tin mới nhất

Quy định mới về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính(25/12/2018 3:16 CH)

Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(25/12/2018 3:14 CH)

Kế hoạch giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống dịch vụ CNTT phục vụ xây dựng Chính...(25/12/2018 3:12 CH)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ(13/12/2018 10:36 SA)

Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp(13/12/2018 10:34 SA)

Sửa đổi quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức(07/12/2018 11:12 SA)

Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”(07/12/2018 11:05 SA)

Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025(07/12/2018 11:03 SA)

°
722 người đang online