Công văn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh đảm bảo VSATTP trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018

Đăng ngày 05 - 01 - 2018
100%

Thực hiện công văn số 3671/UBNd-Kt2 ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo VSATTP trong dịp Tết Dương lịch, Tét Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018

UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 08/UBND-NN&PTNT

Tin mới nhất

Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012(13/08/2018 9:04 SA)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP(13/08/2018 9:03 SA)

Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng(27/07/2018 9:32 SA)

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong các năm 2018 – 2019(27/07/2018 9:30 SA)

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018(04/06/2018 3:06 CH)

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Lâm(06/03/2018 10:21 SA)

Ban hành mới Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước(06/01/2018 3:24 CH)

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2017(05/12/2017 4:16 CH)

°
2488 người đang online