Triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Đăng ngày 22 - 12 - 2017
100%

Ngày 22.12.2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2017, việc ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều kết quả. 100%  các ban, sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có mạng LAN; mạng internet cáp quang được triển khai đến 100% các xã, phường, thị trấn; hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành, dịch vụ hành chính công và một cửa điện tử được triển khai nhân rộng; 100% số cán bộ, công chức tại các ban, sở, ngành, UBND cấp huyện và 75% số cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn được cấp hộp thư điện tử công vụ; Một số cơ quan, đơn vị đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng tại một số đơn vị bước đầu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng văn bản điện tử, đảm bảo an toàn thông tin. Hiện tại đã cấp chữ ký số chuyên dùng cho 29 đơn vị và một số cán bộ công chức là lãnh đạo trên địa bàn tỉnh… 

          Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018 để thực hiện tốt các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh đề ra một số nhiệm vụ chính như: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin… 

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu: Trong thời gian tới các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động tham mưu xây dựng chính sách, quy định cụ thể về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin theo ngành, lĩnh vực; tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung; bảo đảm 100% văn bản đến, văn bản đi được cập nhật trên phần mềm mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bảo mật để phục vụ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn…

Tin mới nhất

Hội doanh nghiệp huyện Văn Lâm: Hỗ trợ doanh nhân phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực tham...(06/12/2019 2:47 CH)

Hội nghị tham quan mô hình sản xuất nấm sò tập trung(05/11/2019 4:14 CH)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019-2022(25/10/2019 2:45 CH)

Văn Lâm: Tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.(04/10/2019 2:50 CH)

“Đưa Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng, vào nhiệm vụ trong tâm của Ban đại...(12/07/2019 2:26 CH)

Văn Lâm: Tập trung thực hiện Kế hoạch số 93a của UBND tỉnh(06/06/2019 10:03 SA)

°
1538 người đang online