Tiểu sử ông Nguyễn Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Lâm

Đăng ngày 20 - 11 - 2017
100%

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN THỦY.

 2. Giới tính: Nam.   

  3. Quê quán:  Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên.

4. Nơi đăng ký thường trú: Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Văn Lâm, Hưng Yên.

 5.  Nơi ở hiện nay:  Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Văn Lâm, Hưng Yên

6. Dân tộc:  Kinh.       

7. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

8. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó chủ tịch UBND huyện.

9. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm.

10. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm       Nhiệm kỳ: 2011-2016

Tin mới nhất

Đồng chí Trần Văn Lâm – UVBTV HU – PCT UBND huyện thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách,...(18/07/2018 9:08 SA)

Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm việc với Huyện ủy Văn Lâm(19/03/2018 2:07 CH)

Đại hội đại biểu Liên đoàn lao động huyện Văn Lâm khóa 11, nhiệm kỳ 2018 – 2023(15/03/2018 8:16 SA)

Hội nghị giao ban đầu xuân cụm 2 xã Tân Quang - Trưng Trắc(28/02/2018 8:18 SA)

Hội nghị giao ban đầu xuân cụm 2 xã Tân Quang - Trưng Trắc(28/02/2018 8:14 SA)

Văn Lâm phấn đấu về đích NTM trong năm 2018(21/02/2018 8:12 SA)

Tiểu sử ông Trần Văn Lâm - UVBTVHU, Phó chủ tịch UBND huyện Văn Lâm(20/11/2017 2:48 CH)

Chức năng nhiệm vụ UBND huyện Văn Lâm(25/04/2017 10:24 SA)

°
2685 người đang online