Thường trực HĐND huyện

Đăng ngày 20 - 11 - 2017
100%

1. Ông Trịnh Văn Diễn - Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Đỗ Thế Phúc - Phó chủ tịch HĐND huyện

3. Ông Trương Văn Hậu - Phó chủ tịch HĐND huyện

Tin mới nhất

Văn Lâm tổ chức Kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021(19/07/2018 1:59 CH)

Đồng chí Đỗ Thế Phúc– UVBTV HU – PCT TT HĐND huyện thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách,...(18/07/2018 9:03 SA)

Ban Pháp chế(20/11/2017 3:12 CH)

Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện(20/11/2017 3:10 CH)

Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm(25/04/2017 10:36 SA)

Hội nghị giao ban với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn(08/03/2012 10:55 SA)

°
2462 người đang online