Các dự án kêu gọi đầu tư

Đăng ngày 29 - 12 - 2009
100%

 1. Xưởng Sản xuất hàng thêu may thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch 
  Chủ đầu tư                   : Công ty thương mại Bắc Nam
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất hàng thêu may thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch 
  Vốn đầu tư                   : 20.000 triệu đồng; 1.307 nghìn USD
  Địa điểm                       : Trưng Trắc, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 20.000
  Số quyết định               : 187/QĐ-UB,20/1/03
  Lao động dự kiến          : 480 người
  Thực hiện                     : Chưa thiết kế.

 2. Nhà máy Sản xuất trần phào, vật liệu trang trí nội ngoại thất
  Chủ đầu tư              : Doanh nghiệp tư nhân Dộcor 
  Mục tiêu sản xuất    : Sản xuất phào trần và vật liệu trang trí nội ngoại thất 
  Vốn đầu tư              : 17.000 triệu đồng; 1.104 nghìn USD
  Địa điểm                  : Tân Quang, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)           : 22.500
  Số quyết định           : 387/QĐ-UB,19/2/03
  Lao động dự kiến      : 70 người
  Vốn thực hiện (triệu đ) : 2.000
  Thực hiện                   : Đang xây dựn

 3. 125. Nhà máy Sản xuất thuốc đông dược - tiêu chuẩn GMP
  Chủ đầu tư                   : Công ty cổ phần Traphaco
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất các loại thuốc đông dược 
  Vốn đầu tư                   : 65.000 triệu đồng; 4.221 nghìn USD
  Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 30.000
  Số quyết định               : 394/QĐ-UB,21/2/03
  Lao động dự kiến          : 200 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)  : 2.000
  Thực hiện                    : Đã san lấp.

 4. Nhà máy nhuộm hoàn tất vải dệt thoi
  Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Hoa 
  Mục tiêu sản xuất         : Nhuộm và hoàn tất vải dệt thoi 
  Vốn đầu tư                   : 36.415 triệu đồng; 
  Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 16.800
  Số quyết định                : 569/QĐ-UB,17/3/03
  Lao động dự kiến          : 220 người
  Thực hiện                     : Chưa san lấp.

 5. Khu Sản xuất chế biến tinh dầu 
  Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Vân Thăng - CTTM kỹ thuật cao 
  Mục tiêu sản xuất         : Chế biến các loại tinh dầu xuất khẩu 
  Vốn đầu tư                   : 47.355 triệu đồng; 3.075 nghìn USD 
  Địa điểm                      : Lạc Đạo, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 20.000
  Số quyết định               : 584/QĐ-UB,21/3/03
  Lao động dự kiến          : 300 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 3.000
  Thực hiện                     : Đang xây dựng.

 6. Nhà máy Sản xuất ống nước Kelen - PPR
  Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Hoài Nam
  Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất ống nước 
  Vốn đầu tư                    : 48.794 triệu đồng; 3.168 nghìn USD 
  Địa điểm                       : Trưng Trắc, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)                : 45.800
  Số quyết định               : 883/QĐ-UB,28/4/03
  Lao động dự kiến          : 250 người
  Thực hiện                     : Thiết kế chậm.

 7. Nhà máy Sản xuất đá mài và dụng cụ kim cương 
  Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Sản xuất đá mài Secoin - EDM 
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất các loại đá mài và dụng cụ kim cương Vốn đầu tư                   : 20.000 triệu đồng; 1.299 nghìn USD
  Địa điểm                      : Trưng Trắc, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 20.000
  Số quyết định               : 1376/QĐ-UB,5/6/03
  Lao động dự kiến          : 110 người
  Thực hiện                     : Đang hoạt động.

 8. Nhà máy Sản xuất bao bì nhựa xốp 
  Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Nguyễn Thăng - Hưng Yên 
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất bao bì nhựa xốp 
  Vốn đầu tư                   : 26.289 triệu đồng; 1.707 nghìn USD
  Địa điểm                      : Phố Nối A 
  Diện tích (m2)               : 11.000
  Số quyết định               : 1167/QĐ-UB,24/3/03
  Lao động dự kiến          : 95 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 3.000
  Thực hiện                     : Đang xây dựng.

 9. Nhà máy Sản xuất gạch ốp lát 
  Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Đức Minh 
  Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất gạch ốp lát các loại 
  Vốn đầu tư                    : 60.560 triệu đồng; 3.907 nghìn USD 
  Địa điểm                       : Tân Quang - Văn Lâm 
  Diện tích (m2)                : 63.000
  Số quyết định                : 1190/QĐ-UB,27/6/03
  Lao động dự kiến           : 180 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)    : 9.000
  Thực hiện                      : Đang xây dựng.

 10. Nhà máy Sản xuất phụ tùng ô tô 
  Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Bảo Toàn 
  Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất phụ tùng ô tô 
  Vốn đầu tư                    : 64.500 triệu đồng; 4.161 nghìn USD
  Địa điểm                       : Trưng Trắc, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)                : 37.500
  Số quyết định                : 1603/QĐ-UB,19/8/03
  Lao động dự kiến           : 450 người
  Thực hiện                      : Không GPMB

 11. Trường đào tạo nguồn nhân lực Châu Hưng 
  Chủ đầu tư                   : Công ty cổ phần thương mại Châu Hưng 
  Mục tiêu sản xuất         : Đào tạo công nhân kỹ thuật 
  Vốn đầu tư                   : 11.720 triệu đồng; 751 nghìn USD
  Địa điểm                      : Trưng Trắc, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 28.000
  Số quyết định               : 1864/QĐ-UB,22/9/03
  Lao động dự kiến          : 100 người
  Thực hiện                     : Chưa san lấp.

 12. Nhà máy Sản xuất đồ gỗ nội thất văn phòng 
  Chủ đầu tư                   : Công ty thương mại Sản xuất nội thất Hòa Phát 
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất đồ gỗ nội thất văn phòng 
  Vốn đầu tư                   : 65.000 triệu đồng; 4.194 nghìn USD
  Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 42.000
  Số quyết định               : 1783/11/9/03
  Lao động dự kiến          : 500 người
  Thực hiện                     : Đang xây dựng.

 13. Trường KTCN bách khoa Hưng Yên 
  Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Nguyên Hà 
  Mục tiêu sản xuất          : Đào tạo công nhân kỹ thuật 
  Vốn đầu tư                    : 50.000 triệu đồng; 3.289 nghìn USD
  Địa điểm                       : Tân Quang, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)                : 40.000
  Số quyết định                : 1587/QĐ-UB,12/7/02
  Lao động dự kiến           : 50 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)    : 7.000
  Thực hiện                      : Đã san lấp, chưa xây dựng.

 14. NM CB nông thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn 
  Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn 
  Mục tiêu sản xuất          : Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu 
  Vốn đầu tư                    : 25.362 triệu đồng; 1.669 nghìn USD 
  Địa điểm                       : Như Quỳnh, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)                : 32.000
  Số quyết định                : 1643/19/7/02
  Lao động dự kiến          : 270 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 2.000
  Thực hiện                     : Đang xây dựng.

 15.  Nhà máy lắp ráp màn hình máy tính 
  Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH 4P 
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất các sản phẩm điện tử, tin học 
  Vốn đầu tư                   : 10.000 triệu đồng; 654 nghìn USD
  Địa điểm                      : Trưng Trắc, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 2.700
  Số quyết định               : 2339/QĐ-UB,10/10/02
  Lao động dự kiến          : 60 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5.000
  Thực hiện                     : Đang hoạt động.

 16. Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và đế giầy 
  Chủ đầu tư                    : Công ty XNK đầu tư Cát Tường 
  Mục tiêu sản xuất          : Chế tạo khuôn mãu giầy và đế giầy 
  Vốn đầu tư                    : 20.000 triệu đồng; 1.307 nghìn USD
  Địa điểm                       : Tân Quang, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)                : 20.000
  Số quyết định                : 2396/QĐ-UB,15/10/02
  Lao động dự kiến           : 90 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)    : 3.000
  Thực hiện                      : Đã san lấp, chưa xây dựng.

 17.  Trung tâm giới thiệu sản phẩm - kinh doanh dịch vụ vật tải thép; Trạm trộn bê tông tươi
  Chủ đầu tư            : Công ty TNHH Sơn Trường 
  Mục tiêu sản xuất: Kinh doanh thép các loại, Sản xuất bê tông thương phẩm 
  Vốn đầu tư                   : 39.380 triệu đồng; 2.574 nghìn USD
  Địa điểm                      : Trưng Trắc, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 23.000
  Số quyết định               : 2487/QĐ-UB,29/10/02; 930/QĐ-UB,8/5/03
  Lao động dự kiến          : 160 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
  Thực hiện                     : Đang hoạt động.

 18. Xưởng Sản xuất và chế biến hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu 
  Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH An chi 
  Mục tiêu sản xuất         : SXCB hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu 
  Vốn đầu tư                   : 15.261 triệu đồng; 997 nghìn USD
  Địa điểm                      : Giai Phạm, Yên Mỹ 
  Diện tích (m2)               : 24.000
  Số quyết định               : 2643/QĐ-UB,7/11/02
  Lao động dự kiến          : 110 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 15.261
  Thực hiện                     : Đang xây dựng.

 19. Nhà máy Sản xuất khuôn mẫu ngành in 
  Chủ đầu tư                    : Công ty thiết kế Sản xuất Thiện Mỹ 
  Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất các loại khuôn mẫu ngành in 
  Vốn đầu tư                    : 13.400 triệu đồng; 876 nghìn USD
  Địa điểm                       : Tân Quang, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)                : 21.000
  Số quyết định                : 2698/QĐ-UB,15/11/02
  Lao động dự kiến           : 90 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)    : 2.000
  Thực hiện                      : Đã san lấp, không có đường vào.

 20. Nhà máy Sản xuất bao bì PP- KP
  Chủ đầu tư                    : Công ty cổ phần Hoàng Hà 
  Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất bao bì các loại 
  Vốn đầu tư                    : 19.600 triệu đồng; 1.281 nghìn USD
  Địa điểm                       : Như Quỳnh, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)                : 20.000
  Số quyết định                : 2724/QĐ-UB,18/11/02
  Lao động dự kiến          : 100 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 2.000
  Thực hiện                     : Đang xây dựng.

 21. Nhà máy Sản xuất bao bì, giấy carton 
  Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Tân Kim Cương 
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất bao bì, giấy carton 3 và 5 lớp 
  Vốn đầu tư                   : 22.0000 triệu đồng; 1.410 nghìn USD
  Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 20.000
  Số quyết định               : 1105/QĐ-UB,18/5/04
  Lao động dự kiến          : 160 người
  Thực hiện                     : Đang thiết kế

 22. Nhà máy Sản xuất thuốc thú y 
  Chủ đầu tư                   : CTCP thuốc thú y Trung ương 1
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất thuốc thú y 
  Vốn đầu tư                   : 45.000 triệu đồng; 2.885 nghìn USD
  Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 18.000
  Số quyết định               : 1104/QĐ-UB,18/5/04
  Lao động dự kiến          : 300 người
  Thực hiện                     : Đang thiết kế

 23. Xưởng Sản xuất - kinh doanh thiết bị in 
  Chủ đầu tư                    : Công ty thiết bị in 
  Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất thiết bị ngành in 
  Vốn đầu tư                    : 24.000 triệu đồng; 1.600 nghìn USD
  Địa điểm                       : Trưng Trắc, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)                : 20.000
  Số quyết định                : 153/TB-UB,17/10/01
  Lao động dự kiến          : 60 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5000
  Thực hiện                     : Đang hoạt động.

 24. Nhà máy chế biến kem, nước đá tinh khiết 
  Chủ đầu tư                    : Công ty Thuỷ Tạ 
  Mục tiêu sản xuất          : Nước giải khát
  Vốn đầu tư                    : 33.180 triệu đồng; 2.212 nghìn USD
  Địa điểm                       : Phố Nối A
  Diện tích (m2)                : 20.000
  Số quyết định                : 150/TB-UB,17/10/01
  Lao động dự kiến          : 100 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
  Thực hiện                     : Đang hoạt động

 25.  Chi nhánh Hưng Yên
  Chủ đầu tư                   : TCT sành sứ thuỷ tinh xuất khẩu Việt Nam
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất và khuếch trương xuất khẩu 
  Vốn đầu tư                   : 15.000 triệu đồng; 1.035 nghìn USD
  Địa điểm                      : Phố Nối A 
  Diện tích (m2)               : 36.515
  Số quyết định               : 47QT3/01
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 7.000
  Thực hiện                     : Đang hoạt động.

 26. Nhà máy thép Sông Đà 
  Chủ đầu tư                   : Công ty lực lượng VT-VT Sông Đà 12 
  Mục tiêu sản xuất         : Cán thép các loại 
  Vốn đầu tư                   : 215.439 triệu đồng; 14.858 nghìn USD  
  Địa điểm                      : Phố Nối A
  Diện tích (m2)               : 77.742
  Số quyết định               : 11/01/00
  Lao động dự kiến          : 300 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 215.000
  Thực hiện                     : Đang hoạt động

 27. Xí nghiệp may xuất khẩu và sơ chế hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu 
  Chủ đầu tư                   : Công ty thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội 
  Mục tiêu sản xuất         : Hàng may mặc, mây tre và sơn mài 
  Vốn đầu tư                   : 45.334 triệu đồng; 2.963 nghìn USD
  Địa điểm                      : Phố Nối A
  Diện tích (m2)               : 50.000
  Số quyết định               : 128/TB-UB,28/6/02
  Lao động dự kiến          : 1.300 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
  Thực hiện                     : Đang hoạt động

 28. Nhà máy liên hiệp thực phẩm
  Chủ đầu tư                    : XNCB và KD LTTP Hà Nội - TCT LT Miền Bắc 
  Mục tiêu sản xuất          : Chế biến thực phẩm, nông sản, nước giải khát
  Vốn đầu tư                    : 105.207 triệu đồng; 6.922 nghìn USD
  Địa điểm                       : Lạc Đạo, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 40.000
  Số quyết định                : 159/TB-UB,14/8/02
  Lao động dự kiến          : 160 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 10.000
  Thực hiện                     : Đang xây dựng

 29. Xí nghiệp Sản xuất dược liệu, vật liệu hữu cơ và xử lý môi trường 
  Chủ đầu tư                    : Trung tâm cách mạng dược và hoá sinh hữu cơ 
  Mục tiêu sản xuất          : Trồng và chiết xuất các loại thảo dược, Sản xuất vật liệu XD mới 
  Vốn đầu tư                    : 5.585 triệu đồng;  365 nghin USD
  Địa điểm                       : Chỉ Đạo, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 10.000
  Số quyết định               : 03/TB-UB,3/1/03
  Lao động dự kiến          : 20 người
  Vốn thực hiện (triệu đ)   : 15.000
  Thực hiện                     : Thiết kế chậm.

 30. Nhà máy Sản xuất lắp ráp động cơ đốt trong
  Chủ đầu tư             : Công ty Thương mại và Sản xuất vật tư thiết bị GTVT
  Mục tiêu sản xuất   : Các loại động cơ đốt trong 
  Vốn đầu tư             : 29.600 triệu đồng;  1922  nghìn USD         
  Địa điểm                 : Phố Nối A
  Diện tích (m2)          : 50.000
  Số quyết định          : 69/TB-UB,1/4/03
  Lao động dự kiến     : 450 người
  Vốn thực hiện (triệu đ) : 10.000
  Thực hiện                   : Đang xây dựng.

 31. Nhà máy Sản xuất thép ống 
  Chủ đầu tư                   : CTKD thép và vật tư Hà Nội - TCT thép Việt Nam
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất thép ống tròn, vuông, không gỉ các loại 
  Vốn đầu tư                   : 159.500 triệu đồng; 10.290 nghìn USD
  Địa điểm                      : Phố Nối A
  Diện tích (m2)               : 50.000
  Số quyết định               : 84/TB-UB,6/5/03
  Lao động dự kiến          : 200 người
  Thực hiện                     : Chưa thiết kế.

 32. Nhà máy Sản xuất bao bì Nilon 
  Chủ đầu tư                   : Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt 
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất túi xốp siêu thị và bao bì Nilon 
  Vốn đầu tư                   : 14.300 triệu đồng; 923 nghìn USD
  Địa điểm                      : Như Quỳnh, Văn Lâm 
  Diện tích (m2)               : 10.000
  Số quyết định               : 2211/17/10/03
  Lao động dự kiến          : 120 người
  Thực hiện                     : Chưa thoả thuận đền bù.

 33.  Nhà máy Sản xuất vật liệu xây dựng 
  Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Chiến Thắng 
  Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất vật liệu xây dựng 
  Vốn đầu tư                   : 30.500 triệu đồng; 1.968 nghìn USD
  Địa điểm                      : Trưng Trắc, Van Lâm
  Diện tích (m2)               : 22.000
  Số quyết định               : 2134/15/10/03
  Lao động dự kiến          : 200 người
  Thực hiện                     : Chưa thoả thuận đền bù.

 

Tin mới nhất

Điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Hưng Yên(17/09/2018 2:41 CH)

Khai mạc Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội(31/08/2018 8:58 SA)

Xúc tiến, quảng bá nhãn Hưng Yên(06/07/2018 10:43 SA)

Các khu công nghiệp của Hưng Yên thu hút thêm 20 dự án đầu tư(06/07/2018 10:33 SA)

Hưng Yên: Xử lý các điểm "nóng" về môi trường(06/04/2018 8:34 SA)

Dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Chỉ Đạo(19/12/2017 3:19 CH)

°
1451 người đang online