Ban Pháp chế

Đăng ngày 20 - 11 - 2017
100%

Ông Trần Chu Đức - Trưởng ban Pháp chế

Ông Lê Trọng Dũng - Phó ban Pháp chế

Tin mới nhất

Văn Lâm tổ chức Kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021(19/07/2018 1:59 CH)

Đồng chí Đỗ Thế Phúc– UVBTV HU – PCT TT HĐND huyện thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách,...(18/07/2018 9:03 SA)

Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện(20/11/2017 3:10 CH)

Thường trực HĐND huyện(20/11/2017 3:08 CH)

Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm(25/04/2017 10:36 SA)

Hội nghị giao ban với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn(08/03/2012 10:55 SA)

°
2744 người đang online