Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2017

Đăng ngày 26 - 07 - 2017
100%

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2017; Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2017.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch tuyển dụng

2. Thông báo tuyển dụng 

 

 

Tin mới nhất

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Lâm(21/09/2017 8:41 SA)

°
1563 người đang online