UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án thí điểm tổ chức mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đăng ngày 17 - 02 - 2017
100%

Ngày 16/2/2017, tại UBND huyện Văn Lâm, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án thí điểm tổ chức mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2016; phương hướng triển khai năm 2017. Ông Nguyễn Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 02/8/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND phê duyệt đề án thí điểm tổ chức mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2016. Theo đó, có 19 cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh gồm 7 sở, 4 UBND cấp huyện và 8 UBND cấp xã được chọn triển khai thí điểm.

Các cơ quan, đơn vị đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và triển khai hoạt động, hầu hết đã bố trí trưởng Bộ phận và công chức chuyên trách làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Đã có 07 cơ quan, đơn vị ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, bố trí được địa điểm phù hợp, chủ động mua sắm trang thiết bị cơ bản, lắp đặt trang thiết bị điện tử, cài đặt và đưa vào sử dụng phần mềm một cửa. Các đơn vị triển khai thí điểm đã cập nhật bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết vào hệ thống phần mềm và đưa vào vận hành; việc sử dụng phần mềm vào giải quyết TTHC cơ bản đáp ứng yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Đến hết ngày 08/02/2017, trên hệ thống đã tiếp nhận 3.532 hồ sơ, đã giải quyết được 3.032 hồ sơ. Đến nay 100% TTHC trực tuyến mức độ 1, 2 và gần 200 TTHC trực tuyến mức độ 3 thuộc 12 lĩnh vực chuyên môn thuộc các sở, ngành và UBND cấp huyện đã được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Tuy nhiên hiện vẫn còn một số đơn vị triển khai thí điểm năm 2016 vẫn chưa đưa vào hoạt động do chưa chuẩn bị đủ điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; một số đơn vị bố trí diện tích nơi làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại chưa đạt chuẩn, chưa tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo quy định, chưa ban hành quy chế tổ chức, hoạt động.

Do phần mềm “Một cửa điện tử” chưa triển khai trên diện rộng toàn tỉnh nên chưa bảo đảm được tính thống nhất, đồng bộ và liên thông giữa các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh. Các đơn vị sử dụng phần mềm để giải quyết TTHC chưa thực hiện được kết nối liên thông giữa các phòng, ban chuyên môn với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mới chỉ khai thác ở mức tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến đơn vị thụ lý giải quyết.

Năm 2017, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, mục tiêu như: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ vể Chính phủ điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích cực triển khai việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC. Hoàn thành các nội dung của Đề án thí điểm chậm nhất trong  Quý I/2017, đảm bảo hệ thống phần mềm được liên thông giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm năm 2016; sử dụng có hiệu quả phần mềm “Một cửa điện tử”, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai Đề án thực hiện mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đến tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành trong Quý II/2017. Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử”, quy chế phối hợp liên thông giữa các cấp, các ngành trong giải quyết TTHC; tập huấn cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Tăng cường công tác kiểm soát TTHC, kịp thời công bố các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế,… Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và cải cách hành chính và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các sở, ngành chức năng tăng cường công tác kiểm soát TTHC, kịp thời công bố Bộ TTHC mới để các đơn vị áp dụng; nâng cao nhận thức về chính phủ điện tử, hướng tới công nghệ thông tin đáp ứng tốt phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn thống nhất mô hình tổ chức của Bộ phận một cửa đối với các sở, ngành, địa phương; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt trong Quý II/2017. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; việc triển khai thực hiện cải cách TTHC cần được chấm điểm, xếp hạng làm căn cứ bình xét chính quyền trong sạch, vững mạnh hàng năm.

Tin mới nhất

MỘT THỜI HOA ĐỎ(12/04/2018 10:13 SA)

Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi thức quốc tang(17/03/2018 2:05 CH)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm, tặng quà tết công nhân lao động và gia đình có hoàn cảnh khó...(06/02/2018 9:10 SA)

Những vườn đào Hưng Yên sẵn sàng cho dịp Tết Mậu Tuất(08/01/2018 4:38 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(05/12/2017 3:57 CH)

Thông báo kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017(16/10/2017 9:09 SA)

Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2018(12/10/2017 4:07 CH)

Thông báo lịch ôn tập kiến thức và lịch tổ chức phỏng vấn, sát hạch các thí sinh đăng ký dự tuyển...(05/10/2017 1:58 CH)

°
955 người đang online