Hội nghị giao ban với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Đăng ngày 08 - 03 - 2012
100%

Thực hiện quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII và chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2012; Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Tọa đàm: Nâng cao chất lượng giám sát của HĐND

Nghe các Thường trực HĐND các xã, thị trấn phản ánh về tình hình hoạt động trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc tại địa phương và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Tọa đàm về các nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND

Tin mới nhất

Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khóa 19(01/12/2019 4:13 CH)

Văn Lâm tổ chức Kỳ họp thứ năm - HĐND huyện khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021(19/07/2018 1:59 CH)

Đồng chí Đỗ Thế Phúc– UVBTV HU – PCT TT HĐND huyện thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách,...(18/07/2018 9:03 SA)

Ban Pháp chế(20/11/2017 3:12 CH)

Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện(20/11/2017 3:10 CH)

Thường trực HĐND huyện(20/11/2017 3:08 CH)

°
2312 người đang online