HĐND các huyện Kim Động, Khoái Châu, Ân Thi, Văn Lâm, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Đăng ngày 21 - 12 - 2011
100%

* Các ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự kỳ họp HĐND thị huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên

* Ngày 20.12, HĐND huyện Kim Động khóa XVIII tiến hành kỳ họp thứ 2 đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2012. Tới dự có ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các ông Vũ Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Huy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

 

 

Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 11,55%, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,5%, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng 15,79%, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 14,64%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp – công nghiệp, xây dựng – dịch vụ, thương mại là 35,5% - 31,18% - 33,32%. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 114,778 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp cả năm đạt trên 324 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 77.107 tấn. Chăn nuôi phát triển khá, không có dịch bệnh lớn xảy ra đối với đàn gia súc, gia cầm. Đàn trâu, bò đạt 9,9 nghìn con, đàn lợn đạt trên 49 nghìn con, đàn gia cầm đạt 976 nghìn con… Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đạt 286 tỷ đồng, đã có 32 dự án đầu tư vào địa bàn. Nhiều công trình xây dựng cơ bản đã và đang được triển khai với nguồn vốn hàng chục tỷ đồng. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ, thương mại đạt trên 300 tỷ đồng. Các hoạt động khác như xây dựng nông thôn mới, xử lý ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai được tích cực triển khai.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ làng văn hóa đạt 88%, gia đình văn hóa đạt 92%. Cơ sở vật chất trường lớp học được đầu tư góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành GD-ĐT huyện đứng thứ 2 toàn tỉnh về phong trào thi đua toàn diện năm học 2010-2011. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm từ tuyến cơ sở đến tuyến huyện. Các chính sách đối với  người có công, người nghèo được thực hiện đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 11,51%, giảm 1,5% so với năm 2010. Đã có 293 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở,  3.750 lao động được giải quyết việc làm mới. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, hoạt động của cơ chế một cửa ở các xã, thị trấn có nền nếp. Công tác an ninh, quốc phòng được giữ vững…

Báo cáo cũng nêu một số hạn chế, tồn tại trong thời gian qua: tỷ trọng nông nghiệp cao hơn so với kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp so với mức bình quân của tỉnh, còn tồn tại tình trạng vi phạm về đất đai, ô nhiễm môi trường ở nông thôn và khu công nghiệp, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông chưa được kiềm chế.

Năm 2012, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,5%, cơ cấu kinh tế nông nghiệp – công nghiệp, xây dựng – dịch vụ, thương mại: 33% - 33% - 34%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 10%...

Một số giải pháp huyện đề ra là: xây dựng nền nông nghiệp bền vững, chuyển dịch cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai một số đề án về phát triển nông nghiệp. Tập trung phát triển các ngành nghề, làng nghề có lợi thế, ưu tiên dự án có công nghệ sạch, sử dụng nguyên liệu tại địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, thương mại. Quan tâm đầu tư các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương…

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của huyện Kim Động trong năm 2011, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2012. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu huyện cần tập trung thực hiện là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghị quyết của trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Đổi mới nâng cao hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tạo sự chuyển biến thực sự về cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, năng lực tham gia hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể… nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2012.

* Ngày 20.12, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hưng Yên đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hưng Yên khoá XX. Dự lễ khai mạc kỳ họp có các ông, bà: Nguyễn Văn Thông, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên.

 

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thông trao Bằng khen của Thủ tướng cho Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố.

 

Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thành phố đã tập trung đẩy mạnh phát triển KT - XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng và chỉnh trang đô thị, nâng cao nếp sống văn minh. Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 14,1%. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 17%; công nghiệp - xây dựng tăng 13%; thương mại - dịch vụ tăng 24%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 38%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 287,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,3%; tạo thêm việc làm mới cho 2.100 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,5%. Thành phố có thêm 3 khu phố, làng văn hóa, đưa tỷ lệ khu phố, làng văn hóa đạt trên 89%; 85% cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Bên cạnh những kết quả đạt được HĐND thành phố cũng nhìn nhận một số hạn chế trong năm 2011 đó là: tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn còn chậm; quản lý đô thị, quản lý đất đai còn hạn chế; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt yêu cầu; hiện tượng xây nhà không phép, sai phép vẫn còn xảy ra; việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa ở một số cơ quan, đơn vị, phường xã còn chưa đáp ứng được yêu cầu...

Năm 2012, thành phố đã đề ra 10 mục tiêu phát triển KT-XH như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 16%. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 12%; thương mại - dịch vụ tăng 21%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 300 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,4%; tạo thêm việc làm mới cho 2.000 lao động. Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố đã đề ra nhiều giải pháp trong đó có các nhóm giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục hoàn thiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó chú trọng tạo vốn từ quỹ đất để xây dựng kết cầu hạ tầng và tăng cường thu hút vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu của tỉnh, Trung ương và địa bàn. Tăng cường quản lý đô thị; chăm lo phát triển văn hoá gắn chặt với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng và thành tích đạt được trong phát triển KT - XH, đặc biệt là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn thành phố. Đồng thời lưu ý năm 2012 tiếp tục là năm khó khăn đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt là ổn định kinh tế và đời sống dân sinh. Đối với các chương trình, đề án khi phê duyệt thành phố cần phải cân nhắc kỹ các nội dung mà Chính phủ cho phép; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai các dự án nhằm phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần thực hiện mục tiêu thành phố cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II.

Tại kỳ họp, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thông đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố còn tiến hành nhiều nội dung khác như: đại diện các cơ quan hữu quan của thành phố trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu tại kỳ họp; đồng thời thảo luận thông qua các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2012; nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012... và biểu quyết  thông qua 2 dự thảo Nghị quyết về chương trình, nội dung giám sát năm 2012 và ban hành quy chế hoạt động của HĐND thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2011 – 2016.

* Sáng ngày 20.12, HĐND huyện Khoái Châu đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ II, HĐND huyện khóa XVIII. Dự kỳ họp có các ông trong Ban thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thế Đắc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Quang Ngừng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, HDND huyện đã xem xét một số nội dung gồm: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2011; dự kiến phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2012; báo cáo hoạt động HĐND huyện năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012; báo cáo tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm, kết quả công tác kiểm sát năm 2011; báo cáo  tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri... Năm 2011, huyện Khoái Châu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,84%, thu ngân sách ước thực hiện 77 tỷ 466 triệu đồng, đạt trên 131% so với dự toán, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 8,87%, giá trị thu trên 1ha canh tác đạt 149 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm.. Trong năm HĐND huyện đã tiến hành 3 kỳ họp, ban hành 37 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND huyện đã quyết định kịp thời những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, thể hiện được ý đảng, lòng dân, đúng với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện tập trung đánh giá chiến lược phát triển kinh tế, tập trung cơ cấu giống mới và quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa cho giá trị kinh tế cao. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch khu Bô Thời - Dân Tiến lên đô thị loại 4 và quy hoạch lại một số tên đường trên địa bàn huyện. Kỳ họp cũng đưa ra những vấn đề bức xúc của nhân dân trong việc quản lý đất đai những vấn đề như: Tình trạng một số công trình, dự án đã được phê duyệt chậm triển khai như: Công ty năng lượng Sông Hồng, Công ty TNHH Đại Hàn, Công ty Amexco thuộc xã Dân Tiến... Tình trạng vi phạm xây nhà trên đất  03 còn nhiều, vi phạm pháp luật trên địa bàn còn cao; tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm hành lang lưới điện và công trình giao thông còn nhiều bất cập...

Năm 2012, huyện đề ra mục tiêu tốc độ tăng tưởng kinh tế 12,25%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,5 – 3,5%, giá trị thu trên 1 ha canh tác đạt 115 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ phát triển dân số đạt 0,9%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7%, tạo thêm việc làm mới cho 3000 lao động...

* Trong hai ngày 19, 20.12, HĐND huyện Ân Thi khóa XVIII họp kỳ thứ hai nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011, huyện Ân Thi đã có nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, khai thác lợi thế thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,8%, thu nhập đầu người đạt 23,5 triệu đồng, doanh thu trên 1 ha canh tác đạt 107 triệu đồng, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,86%, tỷ lệ hộ nghèo còn 11,5%, tạo việc làm mới cho 3.300 lao động. Trong sản xuất nông nghiệp diện tích lúa hàng hóa chiếm trên 67%, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 106.000 tấn. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, xây dựng phát triển; huyện đã hoàn thành công tác GPMB giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, bàn giao 14,1/17km dự án đường 200 cho đơn vị thi công. Công tác thu chi ngân sách bảo đảm, các hoạt động văn hóa xã hội được chăm lo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được quan tâm đã chỉ đạo tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Năm 2012, huyện Ân Thi phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,2%, thu nhập đầu người đạt 27 triệu đồng, doanh thu trên 1 ha canh tác đạt 115 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 0,9%, tạo việc làm mới cho 3.200 lao động.

* Trong hai ngày 20 và 21.12, huyện Văn Lâm tổ chức kỳ họp thứ hai – HĐND huyện khoá XVIII.

Năm 2011, huyện Văn Lâm phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 16,58%; cơ cấu kinh tế: công nghiệp – xây dựng – 73,4%, thương mại – dịch vụ – 12,14%, nông nghiệp – 14,46%, thu nhập bình quân đạt 29,56 triệu đồng/người/năm. Huyện đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của huyện, chọn 2 xã Tân Quang và Đình Dù làm điểm xây dựng nông thôn mới. Trong nông nghiệp; huyện xây dựng đề án phát triển 2 vùng sản xuất lúa, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 62,91tạ/ ha, kinh tế trang, vườn trại tiếp tục phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2011, đã có thêm 10 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh nâng tổng số lên công ty, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn là 243. Trên lĩnh vực văn hoá xã hội; toàn huyện có 26 trường đạt chuẩn quốc gia, là đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong phong trào xây dựng trường chuẩn, có 64 làng văn hoá đạt, trên 86% gia đình văn hoá, tỷ lệ phát triển dân số 1%...

Huyện phấn đấu năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 16,5%, cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng – dịch vụ – nông nghiệp là 74,28% - 12,41% - 13,31%, tỷ lệ phát triển dân số 0,98%, giảm hộ nghèo xuống 4,3%, có thêm từ 1 – 2 làng được công nhận làng văn hoá, 6 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ II và 3 trường THCS đạt chuẩn mức độ I, thị trấn Như Quỳnh đạt chuẩn quốc gia về y tế. xây dựng và triển khai thực hiện các đề án trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội.

* Trong hai ngày 20 và 21.12, HĐND huyện Yên Mỹ tổ chức kỳ họp thứ III khóa XVIII, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011 và đề ra mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2012.

Qua một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, huyện Yên Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 20,45%, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,75%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24,63%, giá trị thương mại dịch vụ tăng 21,02%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - thương mại, dịch vụ: 20,66%- 43,07%- 36,27%. Thu ngân sách ước thực hiện đạt 217 tỷ đồng, bằng 219% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,4 triệu đồng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh Công tác chính sách xã hội được quan tâm đúng mức. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tư pháp và thi hành án được thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, trong năm qua, công tác quản lý đất đai ở một số cơ sở còn buông lỏng, chưa có biện pháp xử lý kiên quyết kịp thời và triệt để dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép trên đất canh tác, xây dựng vi phạm hành lang giao thông, công trình thủy lợi và công trình công cộng vẫn diễn ra như ở các xã Liêu Xá, Trung Hòa, Đồng Than, Giai Phạm. Đặc biệt, công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bức xúc, một số địa phương chưa có tổ thu gom rác tại thôn, tình trạng đổ rác bừa bãi, không đúng nơi quy định của người dân, đơn vị, doanh nghiệp… gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân…

Mục tiêu trong năm 2012: huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 20.4%; cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - thương mại dịch vụ 17.94%- 45.04%-37.02%. Phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng. Phấn đấu tạo việc làm mới cho 3 đến 3,5 nghìn lao động; xây dựng mới từ 1 đến 2 làng văn hóa, đầu tư xây dựng thêm trường chuẩn quốc gia và các xã chuẩn quốc gia về y tế.

Tin mới nhất

Hội thi cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi năm 2019(05/03/2019 10:39 SA)

Phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam(27/02/2019 10:37 SA)

Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ 19, nhiệm kỳ 2019 – 2024(26/02/2019 10:39 SA)

Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(19/02/2019 1:37 CH)

Hội nghị gặp mặt người con quê hương Văn Lâm đang công tác tại Trung ương và tỉnh(12/02/2019 10:36 SA)

Phạm Tuấn Anh - Thanh niên tiêu biểu viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2019(18/01/2019 4:48 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2018(12/12/2018 9:54 SA)

Văn Lâm: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng(06/12/2018 11:00 SA)

°
818 người đang online