Huyện Văn Lâm - Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

Đăng ngày 01 - 11 - 2004
100%

1. Đánh giá tổng quát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Năm 2002, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) là 34,3%, tổng giá trị các ngành kinh tế đạt 1.285,487 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp là 192,451 tỷ, công nghiệp là 983,414 tỷ, dịch vụ là 109,622 tỷ. Năm 2003 tổng giá trị các ngành kinh tế đạt 1.600,100 tỷ, trong đó: Nông nghiệp là 201,739 tỷ, công nghiệp là 1.260,608 tỷ, thương mại - dịch vụ là 137,753 tỷ. Tốc độ tăng trưởng (2001-2003) bình quân đạt 66,8%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển đổi mạnh theo hướng tỷ trọng khối lượng ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ tăng,  nông nghiệp giảm, góp phần rất quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bổ sung lớn nguồn vốn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo công ăn việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình và kinh tế tư nhân phát triển. Hai vùng kinh tế đã được hình thành khá rõ, đây là hướng phát triển có tính bền vững lâu dài theo đặc thù của một huyện công nghiệp.

Nông nghiệp phát triển về giá trị cả 3 mặt: trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp hàng hóa đã xuất hiện ngày một nhiều như lúa chất lượng cao, rau màu, thực phẩm các loại được cung cấp từ các loại hình trang trại. Tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn phát triển nhanh. Các làng nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định và có thu nhập khá. GDP bình quân đầu người đạt 530 USD (năm 2003).

Sự nghiệp giáo dục-đào tạo tiếp tục được củng cố và phát triển; toàn huyện có 4 trường tiểu học và 1 trường THCS hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia. Công tác y tế cũng có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất được tăng cường, trang bị hiện đại bước đầu phát huy hiệu quả khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Số trạm y tế xã có bác sỹ 6/12. Toàn huyện có 49/86 làng được công nhận làng văn hóa; có 76,6% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo là 4,18%.

2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển mạnh, đẩy nhanh việc phát triển khu công nghiệp tập trung, mở rộng khu công nghiệp vừa và nhỏ. Đến nay đã có 95 dự án với diện tích 299,37 ha, thuộc 8 xã, thị trấn  trong huyện, đã có nhiều dự án đi vào hoạt động, thu hút trên 6.000 lao động vào làm việc. Làng nghề truyền thống và làng nghề mới được khôi phục và mở rộng sản xuất, hoạt động hiệu quả, nhiều sản phẩm được tiêu thụ trên địa bàn trong cả nước.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh, năm 2003 đạt 1.260,608 tỷ đồng, tăng gấp 13 lần so với năm 2000.

Huyện có 15 làng nghề truyền thống, Sản phẩm của các làng nghề phong phú, đa dạng và có tín nhiệm cao trên thị trường như: chế biến gỗ, đồ đồng, da, chế biến lương thực thực phẩm, dược liệu...

Nông nghiệp, thủy sản

Nông nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực cả về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra giá trị sản lượng hàng hóa cao trên một đơn vị diện tích canh tác. Thu nhập bình quân đạt 37,2 triệu đồng/1 ha (năm 2003). Mô hình sản xuất trang trại phát triển, đến nay đã có 175 trang trại tổng diện tích đạt 153 ha sản xuất có hiệu quả (có 9 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp - PTNT).

Tốc độ tăng trưởng bình quân 5%/năm. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực: Năm 2003 tỷ trọng cây lương thực - rau màu, cây công nghiệp - chăn nuôi là 39,2% - 19% - 41,8%. Cơ cấu lao động trong nông nghiệp giảm dần: năm 2001 là 84,1% xuống còn 80,2% năm 2003. Các xã ven đường quốc lộ 5A đã mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh, rau sạch để cung ứng cho thị trường Hà Nội.

Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản phát triển khá nhanh về số lượng, chất lượng, quy mô và hình thức. Đến tháng 10/2003 tổng đàn lợn có 56.263 con, đàn gia cầm có 620.600 con, đàn bò có 1235 con... Cơ cấu kinh tế nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt.

Thương mại -dịch vụ

Thương mại, dịch vụ phát triển, các hoạt động dịch vụ như nhà trọ, nhà nghỉ, vui chơi giải trí bước đầu đã phát huy hiệu quả; mạng lưới viễn thông , hệ thống chợ nông thôn được cải tạo nâng cấp phát triển nhanh, đáp ứng sức mua ngày một tăng trên địa bàn.

Tin mới nhất

Văn Lâm: Doanh nghiệp đăng ký ủng hộ gần 15,6 tỷ đồng xây dựng NTM(10/12/2018 10:31 SA)

Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng...(03/12/2018 2:39 CH)

Văn Lâm gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu(10/10/2018 9:13 SA)

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN(07/09/2018 9:28 SA)

Văn Lâm: Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng(07/09/2018 4:01 CH)

Đồng chí Nguyễn Bật Khánh – PBTHU- Chủ tịch UBND huyện dự lễ khai giảng năm học mới tại trường...(05/09/2018 3:54 CH)

ĐỒNG CHÍ ĐỖ THẾ PHÚC - ỦY VIÊN BTVHU-PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN DỰ VÀ CHÚC MỪNG LỄ KHAI...(05/09/2018 3:58 CH)

Đồng chí Trần Quốc Văn ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy - Bí thư huyện ủy Văn Lâm dự lễ khai giảng...(05/09/2018 3:53 CH)

°
679 người đang online